Végrendelet - Hogyan ajándékozhat az örökhagyó? Mikor kell örökségi illetéket fizetni a megörökölt ajándék után? Ügyvéd válaszol!

2018 Február 20. • Szerző: Dr. Szabó Gergely

A végintézkedés egyik speciális formája az úgynevezett halál esetére szóló ajándékozás. Miben más ez, mint a szokásos végrendelet? Melyek az erre vonatkozó szerződés formai és tartalmi követelményei? Hogyan kell adózni a megörökölt ajándékok után?

A végintézkedés leggyakoribb formája a végrendelet, amelyben az örökhagyó egyoldalú nyilatkozatával rendelkezik halála esetére. Vannak a végintézkedésnek nem egyoldalú, hanem szerződéses formái is, amelyek egyike a halál esetére szóló ajándékozás. Mit kell tudni a halál esetére szóló ajándékozásról? Miként adózik a megajándékozott? 

Halál esetére szóló ajándékozás - mit jelent?
Halál esetére szóló ajándékozásról beszélünk, ha az ajándékozó azzal a feltétellel ajándékozza el valamely vagyontárgyát, hogy a megajándékozott őt túléli. Ebben az esetben tehát egyben az ajándékozás egy sajátos formájáról beszélünk. Olyan ajándékozásról van szó, amely a benne foglalt feltétel bekövetkezte esetén egyben végintézkedésnek is minősül, és az ajándékozó egyben örökhagyó is lesz.

A halál esetére szóló ajándékozás akkor teljesül, ha az ajándékozó (az örökhagyó) a megajándékozottat megelőzően meghal. Ebben az esetben az ajándék átszáll a megajándékozottra. Értelemszerűen nem teljesülhet a szerződés, ha a megajándékozott az ajándékozót megelőzően, vagy vele egy időben hal meg.

Melyek az ajándékozásra vonatkozó szerződés formai és tartalmi követelményei?
A halál esetére szóló ajándékozásra vonatkozó szerződést – mivel kétoldalú ügyletről van szó – mind az ajándékozónak, mind a megajándékozottnak alá kell írnia. A szerződés akkor érvényes, ha azt közjegyző előtt kötik, vagy megfelel az írásbeli magánvégrendelet feltételeinek, azzal a kivétellel, hogy két tanú közreműködése mindenképpen szükséges. Így, ha a halál esetére szóló ajándékozásra vonatkozó szerződést akár az ajándékozó saját kezével írja, akár géppel, két tanú aláírása szükséges. Ha több külön oldalból áll a szerződés, akkor az oldalakat folyamatos sorszámozással kell ellátni, és feleknek, valamint a tanúknak minden oldalt alá kell írniuk. Természetesen a szerződés keltének is ki kell derülnie az okiratból.

A halál esetére szóló ajándékozás adózása
Felmerülhet a kérdés, hogy a halál esetére szóló ajándékozás az öröklés vagy az ajándékozás szabályai szerint adózik-e? A kérdésre az Illetéktörvény adja meg a választ, amely szerint a halál esetére szóló ajándékozás öröklési illeték tárgya. Az öröklési illeték mértéke az örökség tiszta értékének 18%-a, lakástulajdon esetén 9%-a. Természetesen ebben az esetben is érvényesülnek az öröklési illeték alóli mentességek. Így például mentes az öröklési illeték alól a halál esetére szóló ajándékozás is, ha az örökhagyó egyenesági rokona vagy házastársa a megajándékozott. Ugyanígy, fennáll a mentesség, ha az ingó ajándék értéke nem haladja meg a 300.000,-Ft-ot.

Szakértő: Dr. Szabó Gergely, kocsisszabougyved.hu

Dr. Szabó Gergely a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett magyar ügyvéd. Szakterülete a polgári jog, peres eljárások, társasági és gazdasági jog, ingatlanjog, munkajog.


Fotó: Pixabay